E4E HR / EN
 
 
Nacionalna koordinacija sustava E4E obrazovanja za poduzetništvo.

Projekti u tijeku:

Predškolske ustanove:

 • projekt Senzibilizacija obrazovanja za poduzetništvo za djecu predškolske dobi, MINGO, realizira Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski
 • projekt "Dječji tjedan poduzetništva" u predškolskim ustanovama, MINGO, realiziraju Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski i dječji vrtić Markuševec

  Dječji tjedan poduzetništva u predškolskim ustanovama Pogledajte / Preuzmite brošuru

Osnovne škole:

 • projekt Senzibilizacija obrazovanja za poduzetništvo učenika u osnovnim školama, MINGO, realizira Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski
 • pilot-projekt "Dječji tjedan poduzetništva" u osnovnim školama, MINGO, realizira Metodički centar Obrazovne grupe Zrinski

  Dječji tjedan poduzetništva u osnovnim školama Pogledajte / Preuzmite brošuru

 • projekt "Učeničke zadruge i učeničko poduzeće", MINGO

  Učeničke zadruge i učeničko poduzeće Pogledajte / Preuzmite brošuru

Srednje škole:

 • projekt Obrazovanje za poduzetništvo učenika u srednjim ekonomskim školama – izobrazba nastavnika, MINGO, realizira Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Visoke škole:

 • projekt Studentski poduzetnički inkubator, MINGO, realizira Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski
 • projekt "Akademsko poduzetništvo" - znanje za gospodarstvo, MINGO

  Akademsko poduzetništvo Pogledajte / Preuzmite brošuru

TNA

 • projekt Analiza potreba za obrazovanjem u malim i srednjim poduzećima s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama, MINGO, realizira HGK – Centar za razvoj ljudskih potencijala

Obrazovanje poduzetnika, obrtnika, zadrugara

 • edukacija poduzetnika početnika, poduzetnika u fazi rasta i razvoja, zadrugara, obrtnika i izvoznika, MINGO, realizira Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski u suradnji s Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski

  Edukacija poduzetnika početnika, poduzetnika u fazi rasta i razvoja, zadrugara, obrtnika i izvoznika Pogledajte / Preuzmite brošuru

 
 
2023. Nacionalna koordinacija sustava E4E obrazovanja za poduzetništvo. Valid HTML 4.01 Transitional Valid HTML 4.01 Transitional